Immobiliengesellschaften Schweiz

Immobiliengesellschaft am Platz Fréne in Lausanne Aktiengesellsch.

 

Ausgabeort: Lausanne

 

Ausgabedatum: 15.10.1929

Immobiliengesellschaft Jean-Louis Hugon Straße AG

 

Ausgabeort: Plainpalais (Link)

 

Ausgabedatum: 03.11.1910